Spamfilters instellen

SpamAssassin (onze spamfilter)  onderzoekt of je e-mail onder spam valt, door vele honderden tests uit te voeren op de e-mail die binnenkomt in jouw e-mailbox op onze server. Nadat alle tests van SpamAssassin zijn uitgevoerd zal de resulterende score worden vergeleken met een waarde die je zelf kunt instellen. Berichten met een hogere score dan deze waarde zullen als spam worden aangemerkt. We adviseren de waarde 5.

Adressen kenmerken als spam

 • Login op Tomaatnet webmail
 • Ga naar Opties->Spamfilters
 • Vul in het veld Adres onder Nieuw Adres Toevoegen het e-mailadres in die je wilt blokkeren
 • Selecteer bij type: Zwarte lijst van
 • (E-mail afkomstig van deze adressen zal altijd worden aangemerkt als spam. Je kunt '*' gebruiken als jokerteken om een groot aantal adressen in een keer te blokkeren. Bijv. 'Op zwarte lijst van *@home.nl' zal elk bericht dat zegt van home.nl afkomstig te zijn markeren als spam.)
 • Klik op de knop Nieuw adres toevoegen om het adres op te slaan

Adressen niet als spam kenmerken

 • Vul in het veld Adres onder Nieuw Adres Toevoegen het e-mailadres dat je niet als spam wilt kenmerken
 • Selecteer bij type: Op witte lijst aan
  (E-mail gericht aan deze adressen zal niet als spam worden aangemerkt. Dit is bruikbaar voor het toelaten van mailinglists. Bijvoorbeeld, u kunt alle berichten toestaan van een mailinglist die verzendt aan 'Tofu-ondersteuning-lijst@bijenliefhebbers.nl'. U kunt '*' als jokerteken gebruiken om een groot aantal adressen in één keer toe te laten. Dus 'Op witte lijst aan *.pandorra.nl' zal geen van de berichten die zeggen dat ze gericht zijn aan pandorra.nl markeren als spam.)
 • Klik op de knop Nieuw adres toevoegen om het adres op te slaan