Ik krijg bericht dat ik over het quota ga, maar waar zie ik mijn quota?

Het maximumquota voor e-mailberichten is standaard 100 MB. Dit is dus inclusief de Sent en Trash folders!

Linksboven op de webmailpagina kun je zien in hoeverre je je quota verbruikt hebt.


(afbeelding kan enigszins afwijken van wat jij op je beeldscherm ziet)