Beleid tegen SPAM

E-mail aan Tomaatnet-adressen gaat op onze mailservers langs geavanceerde spam-filters. Berichten die herkend worden als spam (ongevraagde massamail met commerciële aanbiedingen) worden aan de poort geweigerd. De afzender ontvangt melding van de weigering. In twijfelgevallen wordt e-mail wel bij je afgeleverd met de toevoeging {Spam?} aan het onderwerp. Je kunt zelf afzenders op zwarte of witte lijsten plaatsen via webmail, onder Opties->Zwarte/witte lijsten.