Geen reclame

Aan e-mailberichten van Tomaatnet-gebruikers wordt geen reclame toegevoegd. Je e-mailadres is uiteraard bekend bij de SP, maar wordt onder geen beding ter beschikking gesteld aan derden.